Här lägger jag alla kurser som du kan vara intresserad av.  Varmt välkommen!

 

Instruktörsutbildning i mindfulness

Specialistutbildning för psykologer
Stockholm hösten 2018

Vill du använda dig av mindfulness professionellt? Vill du lära dig verktyg för att öka
din egen livskvalité och/eller hjälpa andra att hantera stress, öka fokus och hantera
utmanande tankar och känslor?

Välkommen till en givande och uppskattad
instruktörsutbildning, som ger grundläggande kompetens till att ha mindfulnesskurser
för grupper! Godkänd som specialistutbildning i klinisk psykologi av Sveriges
Psykologförbund.

Läs mer: MindfulnessInstruktor Stockholm HT18 Specialist.pdf

Intensive retreat i Mindful Self Compassion

Welcome to an intensive training retreat in Mindful Self-Compassion (MSC) the Swedish mountains in Enaforsholm, Jämtland. This is an intensive version of an empirically-supported 8-week program designed to cultivate the skill of self-compassion. Based on groundbreaking research by Kristin Neff and integrated with the clinical perspective of Christopher Germer, MSC teaches core principles and practices that enable participants to respond to difficult emotions with kindness and understanding.

retreat MSC.pdf

Instruktörsutbildning i Mindfulness våren 2017

Instruktörsutbildning. Läs mer: Instruktörkurs mindfulness 2017.pdf

Vill du använda dig av mindfulness professionellt? Vill du lära dig vetenskapligt beprövade verktyg för att öka din egen livskvalité och/eller hjälpa andra att hantera stress, öka fokus och hantera utmanande tankar och känslor? Välkommen till en givande och uppskattad instruktörsutbildning, som ger grundläggande kompetens till att ha mindfulnesskurser för grupper.

Kursledare:

Åshild Haaheim  ashild small Johan Bergstad low res Johan-Bergstad

Specialist kurser för psykologer

Det är med glädje Curatio är medarrangör och lärare till två kommande specialist kurser i kliniks psykologi.

1. Mindfulness instruktörs utbildning. En kurs för dig som önskar fördjupa dina mindfulness färdigheter samt integrera mindfulness kliniks behandling individuellt eller i grupp. Utbildningen hålls tillsammans med Johan Bergstad, leg psykolog från Mindfulness Academy Scandinavia kurs i Stockholm. Fokus under denna utbildning är egen färdighetsträning att instruera i mindfulnessövningar, samt teoretisk och forsknings anknytning. Utbildningen startar våren 2017 och hölls i Stockholm.

2. Mindfulness Self-Compassion. En kurs för dig som önskar arbeta kliniks med mindful self-compassion (MSC) eller självmedkänsla. Utbildningen bygger på Kristin Neff och Christopher Germer's 8 veckors grupp-program. Efter denna specialist utbildning skall du införliva MSC övningar i ditt eget liv samt använda enklare MSC övningar med individer. Steven Hickman, P.hd, och klinisk psykolog kursledare för retreaten, Lill Persson Jarl, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi och erfaren mindfulness lärare, och Åshild Haaheim är assisterande lärare under denna MSC retreat. Kursen ger inte behörighet att leda hela MSC 8 veckors programmet, det krävs en ytterligare kurs, MSC Teacher Training för det, denna utbildning kommer erbjudas i Sverge som specialistutbildning under juni 2017 med bla Christoffer Germer juni 2017 lärare. Camilla Sköld från Centrum for Mindfulness är arrangör för denna utbildning.

Läs mer: MindfulnessInstruktor Stockholm våren 2017 Specialist.pdfoch MSC 2017 specialistutbildning for psykologer.pdf
Ackrediteringsbesked.pdf

Fler bilder Rawfood, Mindfulness & Yoga retreat

"When we are mindful, deeply in touch with the present moment, our understanding of what is going on deepens, and we begin to be filled with acceptance, joy, peace and love."  

- Thich Nhat Han