Curatio Mindfulness & Psykologi drivs av Åshild Haaheim

ashild2019

Åshild Haaheim är leg psykolog och mindfulnessinstruktör och lärare i Mindful Self-Compassion (MSC). Under psykologistudierna på slutet av 90-talet kom hon i kontakt med meditation och yoga. 2006 gick hon sin första utbildning i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) med Jon Kabat-Zinn och Saki Santorelli. Sedan dess har hon deltagit i flera olika MBSR-utbildningar (Practicim 2008, TDI 2011) med lärarna från Center for Mindfulness i Massachusetts. Åshild är också utbildad i Mindful Self-Compassion (MSC) av bl a Christopher Germer och Christine Brähler (2014), Steven Hickman och Michelle Becker (2015). Samt gick MSC teacher träning i augusti 2015 med Kristin Neff, Christopher Germer, Michelle Becker, Steve Hickman och Dawn Mac Donald.

Hon är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) med Mark Williams, Ferris Ubranowsky och Antonia Sumbundu. Under de senaste åtta åren har hon arbetat med MBSR och MBCT för patienter, och gett 8-veckors mindfulnesskurser för arbetslag och privatpersoner både inom landstinget och i privat regi. Hon har tidigare arbetar enskild med personer utifrån ett mindfulnessbaserat förhållningsätt i kombination med kognitiv beteende terapi (KBT) och Acceptans and Commitment Therapy (ACT). Under de senaste åren har MSC fått en större plast i hennes arbete.

Stort tack till alla mina lärare!

Åshild är medlem i Sveriges Psykologförbund

"The present moment is the only moment available to us, and it is the door to all moments." 

-Thich Nhat Han